НИК е

image

Интегрирани
решения

image

Услуги

За нас

НИК Агро Сървис е част от семейството на НИК – група от компании с основен фокус върху интеграцията на решения за прецизно земеделие.

НИК Агро Сървис е част от семейството на НИК – група от компании с основен фокус върху интеграцията на решения за прецизно земеделие.

Услугите на НИК Агро Сървис са насочени към прилагане на технологии за управление на процеса на торене, напояване и трайно подобрение на почвеното плодородие чрез съвременни и иновативни методи и инструменти.

Другите компании в семейството на НИК

Истории

Нашите клиенти
споделят!

Нашите клиенти са и наши приятели. Земеделци, които ни се довериха за агрономски услуги с цел  по-рентабилни стопанства, пълно оползотворяване на ресурсите и опазване на околната среда.

Научете повече
icon
Георги Иванов
icon
Тодор Джиков
icon
Емин Закиф
icon
Александър Димитров
Черноземни почви - какво влошава продуктивния им потенциал?

Черноземни почви - какво влошава продуктивния им потенциал?

Общата площ на черноземите в България е около една четвърт от използвания поземлен ресурс в страната. Черноземите са генетически устойчиви и буферни п...
Научете повече
Агрономите съветват: 3 съвета за изравнен посев напролет

Агрономите съветват: 3 съвета за изравнен посев напролет

Ефективността от приложението на торове и хербициди през вегетацията е толкова по-голяма, колко е по-изравнен посевът. Изравнеността става още по-крит...
Научете повече
Агрономите съветват: Как да определим гъстота на посева в брой растения на 1кв.м?

Агрономите съветват: Как да определим гъстота на посева в брой растения на 1кв.м?

В третата статия от поредицата, посветена на зимуването на пшеницата, агрономите на НИК Агро Сървис дават насоки за определянето на гъстотата на посев...
Научете повече
Агрономско обучение в NIK Academy

Агрономско обучение в NIK Academy

На 22 и 23 февруари в базата на NIK Academy ще се проведе агрономско обучение. По време на обучението ще бъдат засегнати въпроси за това как да избере...
Научете повече
Ясни са печелившите в играта по повод Деня на почвата!

Ясни са печелившите в играта по повод Деня на почвата!

По повод Деня на почвата, екипът на НИК организира онлайн игра, в която участниците можеха да спечелят пенетрометър и един от 3 пакета почвени анализи...
Научете повече
Уебинар: Strip-Till в България - какво споделят фермери и агрономи?

Уебинар: Strip-Till в България - какво споделят фермери и агрономи?

През последните години у нас все по-популярни стават методите за минимални почвообработки, с цел опазване на почвата и намаляване на разходите. Strip-...
Научете повече