НИК е

image

Интегрирани
решения

image

Услуги

За нас

НИК Агро Сървис е част от семейството на НИК – група от компании с основен фокус върху интеграцията на решения за прецизно земеделие.

НИК Агро Сървис е част от семейството на НИК – група от компании с основен фокус върху интеграцията на решения за прецизно земеделие.

Услугите на НИК Агро Сървис са насочени към прилагане на технологии за управление на процеса на торене, напояване и трайно подобрение на почвеното плодородие чрез съвременни и иновативни методи и инструменти.

Другите компании в семейството на НИК

Истории

Нашите клиенти
споделят!

Нашите клиенти са и наши приятели. Земеделци, които ни се довериха за агрономски услуги с цел  по-рентабилни стопанства, пълно оползотворяване на ресурсите и опазване на околната среда.

Научете повече
icon
Георги Иванов
icon
Тодор Джиков
icon
Емин Закиф
icon
Александър Димитров
Почвено пробовземане за прецизно земеделие - Какво трябва да знаем?

Почвено пробовземане за прецизно земеделие - Какво трябва да знаем?

Почвеният анализ е инструмент, чрез който може да извлечем ценна информация за почвата и нейните свойства, а формирането на представителна проба е осн...
Научете повече
Александър Димитров: С AgroBalance оптимизирахме разходите за тор с 45%!

Александър Димитров: С AgroBalance оптимизирахме разходите за тор с 45%!

Прецизното торене се основава на един основен принцип – внасяне на точното количество тор на точното място. Резултатите от него могат да бъдат н...
Научете повече
НИК Влог: 5 важни въпроса за почвеното пробовземане!

НИК Влог: 5 важни въпроса за почвеното пробовземане!

Кои са основните въпроси, които да обсъдите с Вашия агроном преди провеждането на почвено пробовземане? Отговор дава Поликсена Маринова – част ...
Научете повече
Уебинар: Strip-Till в България - какво споделят фермери и агрономи?

Уебинар: Strip-Till в България - какво споделят фермери и агрономи?

През последните години у нас все по-популярни стават методите за минимални почвообработки, с цел опазване на почвата и намаляване на разходите. Strip-...
Научете повече
Уебинар: Ползи от променливото торене с фосфор и примери от практиката

Уебинар: Ползи от променливото торене с фосфор и примери от практиката

Знаете ли, че изключително рядко се срещат полета с равномерно разпределение на хранителните запаси, а фосфорът е сред най-вариращите? Запишете се за ...
Научете повече
НИК сред 50-те най-добри работодатели на България

НИК сред 50-те най-добри работодатели на България

НИК със заслужено място в Career Show Index 2020 – престижната класация, отличаваща най-добрите работодатели в България. Тази седмица бе обявено...
Научете повече