НИК е

image

Интегрирани
решения

image

Услуги

За нас

НИК Агро Сървис е част от семейството на НИК – група от компании с основен фокус върху интеграцията на решения за прецизно земеделие.

НИК Агро Сървис е част от семейството на НИК – група от компании с основен фокус върху интеграцията на решения за прецизно земеделие.

Услугите на НИК Агро Сървис са насочени към прилагане на технологии за управление на процеса на торене, напояване и трайно подобрение на почвеното плодородие чрез съвременни и иновативни методи и инструменти.

Другите компании в семейството на НИК

Истории

Нашите клиенти
споделят!

Нашите клиенти са и наши приятели. Земеделци, които ни се довериха за агрономски услуги с цел  по-рентабилни стопанства, пълно оползотворяване на ресурсите и опазване на околната среда.

Научете повече
icon
Георги Иванов
icon
Тодор Джиков
icon
Емин Закиф
icon
Александър Димитров
Венелин Делгянски: За здраво растение - трябва да имаме здрава почва

Венелин Делгянски: За здраво растение - трябва да имаме здрава почва

Венелин Делгянски е земеделски производител, който обработва 65 хил. дка земя в района на Пловдив.  Като един иновативен фермер, той се обръща към тех...
Научете повече
Какво е акредитирана лаборатория?

Какво е акредитирана лаборатория?

Акредитацията осигурява основната гаранция, че организациите се придържат към международно признати стандарти. За лабораториите за изпитване този стан...
Научете повече
Земеделци споделят как ще оптимизират разходите за торене тази есен!

Земеделци споделят как ще оптимизират разходите за торене тази есен!

Оптимизиране на торенето – това е стъпката, която ще предприемат много земеделски стопани през новата стопанска година, за да понижат себестойно...
Научете повече
Уебинар: Strip-Till в България - какво споделят фермери и агрономи?

Уебинар: Strip-Till в България - какво споделят фермери и агрономи?

През последните години у нас все по-популярни стават методите за минимални почвообработки, с цел опазване на почвата и намаляване на разходите. Strip-...
Научете повече
Уебинар: Ползи от променливото торене с фосфор и примери от практиката

Уебинар: Ползи от променливото торене с фосфор и примери от практиката

Знаете ли, че изключително рядко се срещат полета с равномерно разпределение на хранителните запаси, а фосфорът е сред най-вариращите? Запишете се за ...
Научете повече
НИК сред 50-те най-добри работодатели на България

НИК сред 50-те най-добри работодатели на България

НИК със заслужено място в Career Show Index 2020 – престижната класация, отличаваща най-добрите работодатели в България. Тази седмица бе обявено...
Научете повече