icon

Wintex Agro е специализирана в разработването и производството на автоматично оборудване за формиране на почвени проби.

Компанията е основана през 1999 г. в Дания
от Торбен Винтер, който има дълъгогодишен опит и специализация в областта на селското
стопанство. Със своето изключително ноу-хау и голям опит в прецизното земеделие, той и
компанията му се специализират в технологията и дизайна на автоматични сонди за
почвено пробовземане. Днес Wintex Agro присъства в страни по целия свят, включително
САЩ, Канада, Русия и Австралия.
Автоматичните сонди WINTEX са проектирани така, че да се минимизира физическото
усилие и вземането на проби от почвата да се случва бързо, точно и рентабилно.
NIK Agro Service е официален представител на продуктите на WINTEX в България.

WINTEX 1000

WINTEX 1000 е най-популярният модел автоматична сонда за почвено пробовземане до дълбочина 25 cm. Съчетанието на лекота на използване и скорост на вземане на проби осигурява изключителна ефективност при работа – до 300 бода и 20 почвени проби на час. WINTEX 1000 работи със специални шишове за формиране на проби от горните слоеве на почвата. Това гарантира постигане на пълна хомогенност на пробата, което е от значение при анализ на съдържанието на хранителни вещества в почвата. 

WINTEX 1000 може да се монтира бързо и лесно на почти всяко превозно средство. 

Технически данни: 

 • Проби/час: 20
 • Бод /проба: 14-16
 • Диаметър на пробата: 18 mm или 21 mm
icon

WINTEX 1000S

icon

WINTEX 1000S е автоматична сонда за пробовземане в условия на твърда, много уплътнена или замръзнала почва.  Моделът е снабден с хидравличен чук и налягането в цилиндъра гарантира спускането на сондата на дълбочина до 30cm. За по-добра хомогенизация пробата се формира чрез извършване на бодове с помощта на шишове. Работи с висока ефективност, бързина и надеждност. WINTEX 1000S може да бъде монтирана на всякакво превозно средство, а всички функции да се извършват без водачът да става от мястото си. 

Технически данни:

 • Проби/час: 15
 • Бод/проба: 14-16
 • Диаметър на пробата: 26 mm

WINTEX 2000

WINTEX 2000 е автоматична сонда за почвено пробовземане от дълбочина до 60 cm. Моделът е оборудван с хидравличен чук, високото налягане осигурява възможност за лесна работа при трудни условия. WINTEX 2000 има допълнителна програма за формиране на почвени проби от два различни слоя едновременно, като точката на разделяне на пробата може да се коригира според потребителя.  Тази възможност осигурява бърза и надеждна работа. Wintex 2000 може да бъде монтирана върху различни превозни средства и ремаркета.

Технически данни:

 • Проби/час: 15
 • Бод /проба: 14-16
 • Диаметър на пробата: 26 mm
icon

WINTEX 3000

icon

WINTEX 3000 е автоматичен, мощен и надежден уред за бързо и ефективно вземане на почвени проби от дълбочина до 90 cm. В сравнение с ръчния процес за вземане на проби от почвата, употребата на WINTEX 3000 е много по-бърз и дава възможност за обработка на по-голяма площ. Едновременно могат да се формират хомогенни проби от три слоя с една оперативна стъпка, като точките на пробовземане и разделяне на пробите се регулират според нуждите на потребителя. Моделът WINTEX 3000 е приложим при всякакви условия – глинеста, песъчлива или наистина твърда почва. Може да се монтира върху трактори, пикапи, ремаркета или други превозни средства.

Технически данни:

 • Проби/час: 15
 • Бод/проба: 14-16
 • Диаметър на пробата: 26 mm

WINTEX MCL3

WINTEX MCL3 е мощен уред за автоматично почвено пробовземане на дълбочина 1,20 m и 2m, независимо от вида на слоевете. Моделът е избран от министерства на земеделието, национални изследователски институти и водещите европейски държави за работата, свързана с спазването на Директивата на ЕС за нитратите 91/676 / ЕИО. Сондата на WINTEX MCL3 има специално проектиран връх, който осигурява оптимални, представителни и хомогенни почвени проби в пълна дълбочина. Вземането на проби от почвата се управлява от контролния панел и се извършва от хидравлична система. Скоростта се осигурява автоматично, без нужда от ръчна настройка. WINTEX MCL3 се предлага в две модификации за двете дълбочини на пробовземане. 

Технически данни:

 • Проби/час: 4
 • Бод/проба: 10-16
 • Диаметър на пробата: 35 mm
icon