Агроном, Североизточна България

НИК е група от компании, която внедрява технологии за автоматизация и дигитализация на процесите в земеделските стопанства. Стартирайки в България през 2002, ние успяхме да станем лидер в България и да продължим развитието си чрез навлизане в няколко държави в Източна Европа. Днес нашият фокус е върху автоматизацията на машини, IoT и управление на данни.

Във връзка с разширяването на нашата дейност, търсим специалист Агроном, който да се присъедини към екипа ни за района на Североизточна България.

Отговорности:

Отговорности:

• Консултации по хранене на растенията на клиенти на компанията;
• Контакти и бизнес кореспонденция с контрагенти и институции;
• Посещение на наши клиенти в страната и чужбина;
• Проследяване изпълнението на услугите на компанията и техния резултат;
• Участие в семинари, представящи дейността на компанията.

Нашите очаквания към Вас:

Нашите очаквания към Вас:

• Предходен опит на подобна позиция в сферата на земеделието;
• Висше образование – специалност Агрономство, с добри познания по агрохимия;
• Владеене на добро ниво на английски език – писмено и говоримо;
• Възможност за пътувания в страната и чужбина;
• Интерес към нови технологии и практики;
• Добра компютърна грамотност;
• Добри организационни умения и екипен дух.

Какво предлагаме:

Какво предлагаме:

• Модерна и високо-технологична работна среда;
• Работа с реални възможности за професионално развитие;
• Мотивиращо стартово възнаграждение;
• Работа в бързо развиваща се компания.

Нашата мисия е да улесним работата на земеделските производители от всякакъв мащаб, с цел постигане на по-високи резултати, по-бързо, ефективно и с грижа за околната среда. Ние в НИК вярваме, че да помагаме на фермерите да увеличат своята производителност и да създават по-чиста храна е бизнес с добра кауза.

Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем сред най-добрите работодатели за 2020 г.
Притежаваме собствена лаборатория, която е оборудвана с апаратура на световно ниво, отговаряща на заложените стандарти. С оглед обслужването на нашата дейност, разполагаме с най-големия капацитет за почвен и растителен анализ на Балканския полуостров.

Екипът на НИК:

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат  използвани единствено за целите на настоящия подбор.