Агроном, Североизточна България

НИК Агро Сървис ООД е компания, специализирана в областта на агрохимията и консултирането във връзка с хранене на растенията. Притежаваме собствена лаборатория, която е оборудвана с апаратура на световно ниво, отговаряща на заложените стандарти. С оглед на обслужването на нашата дейност, разполагаме с най-големия капацитет за почвен и растителен анализ на Балканския полуостров. Фирмата е специализирана и във вземане на почвени проби чрез автоматична сонда.

Компанията обявява Стажантска програма за кандидати, желаещи да придобият опит.

Ще имате възможност да придобиете нови знания, умения и опит в:

Ще имате възможност да придобиете нови знания, умения и опит в:

 • Извършване подготовка на почвени проби за последващ анализ, съгласно съответните инстркуции;
 • Отстраняване на неизправности по уредите и апаратите, възникнали в хода на работния процес;
 • Изготвяне и поддържане на съпътстващите дейността документи и формуляри.
Какво търсим?

Какво търсим?

 • Подготовка в техническо средно или висше химическо образование;
 • Развити умения за работа с MS Office и различни информационни системи;
 • Отговорност за спазване на срокове и приоритети;
 • Желание и умения за работа в екип;
 • Динамичност и прецизност.
Какво предлагаме?

Какво предлагаме?

 • Работа с реални възможности за развитие в професионална среда;
 • Стимулиращо трудово възнаграждение;
 • Модерна и високо-технологична работна среда;
 • Лоялност и гъвкаво работно време.

Нашата мисия е да улесним работата на земеделските производители от всякакъв мащаб, с цел постигане на по-високи резултати, по-бързо, ефективно и с грижа за околната среда. Ние в НИК вярваме, че да помагаме на фермерите да увеличат своята производителност и да създават по-чиста храна е бизнес с добра кауза.

Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем сред най-добрите работодатели за 2020 г.
Притежаваме собствена лаборатория, която е оборудвана с апаратура на световно ниво, отговаряща на заложените стандарти. С оглед обслужването на нашата дейност, разполагаме с най-големия капацитет за почвен и растителен анализ на Балканския полуостров.

Екипът на НИК:

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат  използвани единствено за целите на настоящия подбор.