Оператор моторизирани съоръжения в земеделието

НИК е международна група от компании, оперираща на няколко международни пазара и водеща технологичния прогрес в земеделието вече 20 години. Новаторството и експертността превръщат НИК в двигател на прогреса към по-устойчиво земеделие и главно действащо лице в полето на иновациите.

Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем най-добър работодател в сектор Земеделие за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Във връзка с разширяването на нашата дейност, търсим Оператор моторизирани съоръжения в земеделието, който да се присъедини към екипа ни в района на гр. Пловдив/ Пазарджик.

Отговорности:

Отговорности:

 • Автоматизирано и ръчно пробовземане на почвени и растителни проби за анализ;
 • Управление на автономен дрон за земеделско приложение;
 • Подготвяне и изпращане на взетите проби до лабораторията в гр.София;
 • Техническа поддръжка и профилактика на поверените машини и съоръжения;
 • Проследяване състоянието на товара и транспортното средство;
 • Зареждане на машините с предписаните горива, масло, смазочни, спирачни и почистващи течности;
 • Годишни професионални обучения;
 • Спазване на възприетия стандарт на работа според Системата за Управление на качеството БДС EN ISO/IES 18400.
Нашите очаквания към Вас:

Нашите очаквания към Вас:

 • Основни технически познания за работа с моторизирана техника;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Шофьорска книжка – Категория B;
 • Шофьорска книжка – Категория E;
 • Шофьорска книжка – Категория ТвК и С – предимство;
 • Готовност за ежедневни пътувания в поверения регион (гр. Пловдив/ Пазарджик)
Какво предлагаме:

Какво предлагаме:

 • Модерна и високотехнологична работна среда;
 • Възможност за професионално развитие в компания утвърден лидер на пазара;
 • Мотивиращо стартово възнаграждение и бонус система за постигнати резултати;
 • Приятна работна среда в екип от професионалисти;
 • Въвеждащо обучение и последващата сертификационна програма;
 • Незабравими тиймбилдинги;
 • Допълнителни социални придобивки.

Нашата мисия е да улесним работата на земеделските производители от всякакъв мащаб, с цел постигане на по-високи резултати, по-бързо, ефективно и с грижа за околната среда. Ние в НИК вярваме, че да помагаме на фермерите да увеличат своята производителност и да създават по-чиста храна е бизнес с добра кауза.

Притежаваме собствена лаборатория, която е оборудвана с апаратура на световно ниво, отговаряща на заложените стандарти. С оглед обслужването на нашата дейност, разполагаме с най-големия капацитет за почвен и растителен анализ на Балканския полуостров.

Екипът на НИК:

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат  използвани единствено за целите на настоящия подбор.