Специалист пробоподготовка - гр. София

НИК е група от компании, която внедрява технологии за автоматизация и дигитализация на процесите в земеделските стопанства. Стартирайки в България през 2002, ние успяхме да станем лидер в България и да продължим развитието си чрез навлизане в няколко държави в Източна Европа. Днес нашият фокус е върху автоматизацията на машини, IoT и управление на данни.

Във връзка с разширяването на нашата дейност, търсим Специалист пробоподготовка, който да се присъедини към екипа ни в гр. София.

Отговорности:

Отговорности:

 • Приемане и разпределяне на получените проби за анализ по предварително указаните инструкции;
 • Подготовка на почвените и растителни проби за последващ анализ – регистрация в софтуерна система, сушене и смилане чрез специализирано оборудване;
 • Спазване на процедури за правилна експлоатация и участие в профилактиката на използваните уреди и апарати.
Нашите очаквания към Вас:

Нашите очаквания към Вас:

 • Добра организация на работните задължения;
 • Отговорност към поставените задачи;
 • Следене на крайни срокове на процесите;
 • Прецизност и внимание към детайла;
 • Умения за работа в екип;
 • Умения в областта на електротехниката ще се счита за предимство.
Какво предлагаме:

Какво предлагаме:

 • Пакет от допълнителни социални придобивки върху възнаграждението;
 • Модерна и високо-технологична работна среда;
 • Работа в бързо развиваща се компания.

Нашата мисия е да улесним работата на земеделските производители от всякакъв мащаб, с цел постигане на по-високи резултати, по-бързо, ефективно и с грижа за околната среда. Ние в НИК вярваме, че да помагаме на фермерите да увеличат своята производителност и да създават по-чиста храна е бизнес с добра кауза.

Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем сред най-добрите работодатели за 2020 г.
Притежаваме собствена лаборатория, която е оборудвана с апаратура на световно ниво, отговаряща на заложените стандарти. С оглед обслужването на нашата дейност, разполагаме с най-големия капацитет за почвен и растителен анализ на Балканския полуостров.

Екипът на НИК:

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат  използвани единствено за целите на настоящия подбор.