Стаж "Агроном", гр. София

НИК Агро Сървис ООД е компания, специализирана в областта на агрохимията и консултирането във връзка с хранене на растенията. Притежаваме собствена лаборатория, която е оборудвана с апаратура на световно ниво, отговаряща на заложените стандарти. С оглед на обслужването на нашата дейност, разполагаме с най-големия капацитет за почвен и растителен анализ на Балканския полуостров. Фирмата е специализирана и във вземане на почвени проби чрез автоматична сонда.

Компанията обявява Стажантска програма за кандидати, желаещи да придобият опит.

Ще имате възможност да придобиете нови знания, умения и опит в:

Ще имате възможност да придобиете нови знания, умения и опит в:

 • Консултации по хранене на растенията;
 • Контакт и бизнес кореспонденция с контрагенти и институции;
 • Посещение на наши клиенти в страната и чужбина.
Какво търсим?

Какво търсим?

 • Висше образование – специалност Агрономство, с добри познания по агрохимия;
 • Владеене на добро ниво на английски език – писмено и говоримо;
 • Предходен опит на подобна позиция в сферата на земеделието ще се счита за предимство;
 • Възможност за пътувания в страната и чужбина;
 • Интерес към нови технологии и практики;
 • Добра компютърна грамотност.
Какво предлагаме?

Какво предлагаме?

 • Работа с реални възможности за развитие в професионална среда;
 • Стимулиращо трудово възнаграждение;
 • Модерна и високо-технологична работна среда;
 • Лоялност и гъвкаво работно време.

Нашата мисия е да улесним работата на земеделските производители от всякакъв мащаб, с цел постигане на по-високи резултати, по-бързо, ефективно и с грижа за околната среда. Ние в НИК вярваме, че да помагаме на фермерите да увеличат своята производителност и да създават по-чиста храна е бизнес с добра кауза.

Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем сред най-добрите работодатели за 2020 г.
Притежаваме собствена лаборатория, която е оборудвана с апаратура на световно ниво, отговаряща на заложените стандарти. С оглед обслужването на нашата дейност, разполагаме с най-големия капацитет за почвен и растителен анализ на Балканския полуостров.

Екипът на НИК:

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат  използвани единствено за целите на настоящия подбор.