Полезно

icon

Венелин Делгянски: За здраво растение - трябва да имаме здрава почва

Венелин Делгянски е земеделски производител, който обработва 65 хил. дка земя в района на Пловдив.  Като един иновативен фермер, той се обръща към тех...

Научете повече
icon

Какво е акредитирана лаборатория?

Акредитацията осигурява основната гаранция, че организациите се придържат към международно признати стандарти. За лабораториите за изпитване този стан...

Научете повече
icon

Земеделци споделят как ще оптимизират разходите за торене тази есен!

Оптимизиране на торенето – това е стъпката, която ще предприемат много земеделски стопани през новата стопанска година, за да понижат себестойно...

Научете повече
icon

Как високите температури влияят на евапотранспирацията?

  Ключова променлива за оценката и прогнозирането на водния баланс на сухоземните екосистеми е евапотранспирацията. Въпреки че този показател е в...

Научете повече
icon

Топлинен стрес при царевицата

Кратко или продължително засушаване, преди или по време на цъфтежа на царевицата: тези условия са предизвикателство пред много производители в различн...

Научете повече
icon

Почвено пробовземане за прецизно земеделие - Какво трябва да знаем?

Почвеният анализ е инструмент, чрез който може да извлечем ценна информация за почвата и нейните свойства, а формирането на представителна проба е осн...

Научете повече
icon

Александър Димитров: С AgroBalance оптимизирахме разходите за тор с 45%!

Прецизното торене се основава на един основен принцип – внасяне на точното количество тор на точното място. Резултатите от него могат да бъдат н...

Научете повече
icon

НИК Влог: 5 важни въпроса за почвеното пробовземане!

Кои са основните въпроси, които да обсъдите с Вашия агроном преди провеждането на почвено пробовземане? Отговор дава Поликсена Маринова – част ...

Научете повече
icon

НИК дава отговор на въпроса: Здрава ли е вашата почва?

Устойчивото управление на почвените ресурси се превръща в ключов фактор за успешно и рентабилно земеделско производство. Третият уебинар на НИК за поч...

Научете повече