Полезно

icon

Ползите от торене с оборски тор - част 3

Често се случва да попаднем на полета, в които е внасян оборски тор. Това, което ги отличава, от торените с минерален, са високите запаси от фосфор, к...

Научете повече
icon

Ползите от торене с оборски тор - част 2

В нашата практика рядко чуваме обосновани решения относно количеството оборски тор, което се прилага на полето. По тази причина решихме да Ви предложи...

Научете повече
icon

Ползите от торене с оборски тор

Здравата почва осигурява среда за оптимален растеж и развитие на растенията, като същевременно с това обезпечава съществуването на животните и човека....

Научете повече
icon

Какво е почвена органика и какви видове органика имаме на полето?

Какво е почвена органика? Почвената органика е съвкупност от остатъците от растителни и животински организми, подложени на разлагане в различна степен...

Научете повече
icon

Агрономите съветват: Проверете за остатъчен азот в почвата!

Интензивното набиране на почвени проби започна и ето какво показват резултатите, получени за различни райони на страната – необичайно високи за ...

Научете повече
icon

Агрономите съветват: Четете етикетите на торовете

Изборът на подходящ и качествен тор е от ключово значение за получаване на високи добиви. В тази връзка е важно да обръщаме внимание на информацията, ...

Научете повече
icon

Агрономите съветват: Не подценявайте ролята на микроелементите при слънчогледа

Слънчогледът е една от най-важните маслодайни култури, от които се добива масло за консумация от хората. Поради това, добивът на семена и концентрация...

Научете повече
icon

Черноземни почви - какво влошава продуктивния им потенциал?

Общата площ на черноземите в България е около една четвърт от използвания поземлен ресурс в страната. Черноземите са генетически устойчиви и буферни п...

Научете повече
icon

Агрономите съветват: 3 съвета за изравнен посев напролет

Ефективността от приложението на торове и хербициди през вегетацията е толкова по-голяма, колко е по-изравнен посевът. Изравнеността става още по-крит...

Научете повече