Полезно

icon

НИК дава отговор на въпроса: Здрава ли е вашата почва?

Устойчивото управление на почвените ресурси се превръща в ключов фактор за успешно и рентабилно земеделско производство. Третият уебинар на НИК за поч...

Научете повече
icon

Как да постигнем икономия при торене с над 90%?

В предишната статия очертахме основните предимства от торенето с променлива норма. Цялата информация може да намерите тук. Ето и втория пример за успе...

Научете повече
icon

Strip-Till – какво трябва да знаем?

Повече от всякога до сега, земеделските производители са изправени пред предизвикателствата на климатичните промени и постоянно нарастващите производс...

Научете повече
icon

Оптимизация на торенето с фосфор чрез променлива норма. Успешни примери!

Чрез автоматизация на земеделските процеси, анализ на почвени и растителни проби и приложение на променлива норма (VRA) с умен инвентар, фермерите мог...

Научете повече
icon

Какво трябва да знаем при избора на плуг?

Агротехническите мероприятия и системата за почвообработка се стратегическо решение, което всеки фермер взима на базата на състоянието на почвата и по...

Научете повече
icon

Висока производителност при сеитбата с Precision Planting в стопанството на Андон Чемширов

Пролетната кампания е едно от най-важните мероприятия за земеделските стопани. Затова всяка година те се стараят да оптимизират процесите свързани с н...

Научете повече
icon

Сервизните специалисти на НИК съветват: Какво трябва да знаем при смяната на помпа при пръскачките?

Поддръжката на всяка една машина в стопанството е от ключово значение за нейната производителност и ефективност. Проверката за изправност на компонент...

Научете повече
icon

Променливо азотно торене на база вегетационен индекс и листни анализи! Успешен пример.

Пръскането и торенето са едни от ключовите земеделски обработки, които оказват влияние не само върху развитието на културата, но и върху целия добив. ...

Научете повече
icon

Повече декари качествено дисковане с Kverneland

Обработката на почвата и в частност култивирането днес изглежда по друг начин за модерния земеделски стопанин. Притиснати от метеорологичните условия,...

Научете повече