Полезно

icon

Управление на азота в почвата

Азотът е един от най-важните за растенията елементи и е необходим в по-големи количества от другите елементи. Успешното управление на азота можа да оп...

Научете повече