Полезно

icon

Агрономите съветват: Проверете за остатъчен азот в почвата!

Интензивното набиране на почвени проби започна и ето какво показват резултатите, получени за различни райони на страната – необичайно високи за ...

Научете повече
icon

Агрономите съветват: Четете етикетите на торовете

Изборът на подходящ и качествен тор е от ключово значение за получаване на високи добиви. В тази връзка е важно да обръщаме внимание на информацията, ...

Научете повече
icon

Агрономите съветват: Не подценявайте ролята на микроелементите при слънчогледа

Слънчогледът е една от най-важните маслодайни култури, от които се добива масло за консумация от хората. Поради това, добивът на семена и концентрация...

Научете повече
icon

Черноземни почви - какво влошава продуктивния им потенциал?

Общата площ на черноземите в България е около една четвърт от използвания поземлен ресурс в страната. Черноземите са генетически устойчиви и буферни п...

Научете повече
icon

Агрономите съветват: 3 съвета за изравнен посев напролет

Ефективността от приложението на торове и хербициди през вегетацията е толкова по-голяма, колко е по-изравнен посевът. Изравнеността става още по-крит...

Научете повече
icon

Агрономите съветват: Как да определим гъстота на посева в брой растения на 1кв.м?

В третата статия от поредицата, посветена на зимуването на пшеницата, агрономите на НИК Агро Сървис дават насоки за определянето на гъстотата на посев...

Научете повече
icon

Агрономите съветват: Установяване на зимните повреди при растенията, степен на поражението и начини за отстраняването им

В първата част от поредицата, посветена за зимуването на растенията, разбрахме повече за това в каква фаза растенията влизат в зимата. Ако сте я пропу...

Научете повече
icon

Агрономите съветват: В каква фаза растенията навлизат в зимата?

В поредица от 3 статии агрономите на НИК Агро Сървис ще дадат ценна информация и съвети относно това как може да преценим състоянието на посевите от ж...

Научете повече