Интересно

icon

Как високите температури влияят на евапотранспирацията?

  Ключова променлива за оценката и прогнозирането на водния баланс на сухоземните екосистеми е евапотранспирацията. Въпреки че този показател е в...

Научете повече
icon

Три начина да повишите ефективността на стопанството чрез картиране на добива

Данните за добива са сред най-важната информация, която фермерите днес следят. Тя им позволява да преценят дали приложението на метериали с променлива...

Научете повече
icon

Поглед към 2016-та от гледната точка на НИК

Вижте водещите теми в прецизното земеделие в България за 2016-та година от гледната точка на НИК! Тракторите вече завиват сами И през тази година про...

Научете повече