Интересно

icon

Как високите температури влияят на евапотранспирацията?

  Ключова променлива за оценката и прогнозирането на водния баланс на сухоземните екосистеми е евапотранспирацията. Въпреки че този показател е в...

Научете повече