Полезно

icon

Агрономите съветват: Как да определим гъстота на посева в брой растения на 1кв.м?

В третата статия от поредицата, посветена на зимуването на пшеницата, агрономите на НИК Агро Сървис дават насоки за определянето на гъстотата на посев...

Научете повече
icon

Агрономите съветват: Установяване на зимните повреди при растенията, степен на поражението и начини за отстраняването им

В първата част от поредицата, посветена за зимуването на растенията, разбрахме повече за това в каква фаза растенията влизат в зимата. Ако сте я пропу...

Научете повече
icon

Агрономите съветват: В каква фаза растенията навлизат в зимата?

В поредица от 3 статии агрономите на НИК Агро Сървис ще дадат ценна информация и съвети относно това как може да преценим състоянието на посевите от ж...

Научете повече
icon

Какво знаем за почвата? /онлайн брошура/

Здравето на почвата не е тема само за околната среда и все по-често ще се разглежда като съществен икономически фактор. В голяма степен се отнася до ...

Научете повече
icon

Почвено дишане - Какво ни казват резултатите от този анализ?

Ако сте пропуснали, може да видите първа част на темата за почвеното дишане- тук Високи нива   Високите нива на отделения въглероден диоксид (CO2...

Научете повече
icon

Онлайн игра за Деня на почвата!

5 декември е световният ден на почвата! А какъв по-подобаващ начин да го отбележим от това да се погрижим за нейното здраве. Участвай в нашата игра и ...

Научете повече
icon

Почвено дишане - показател за здравето на почвата

Почвеното дишане представлява емисията от въглероден диоксид, която се произвежда от почвата. По-конкретно, това е продукт от дишането на микроорганиз...

Научете повече
icon

Агрономите съветват: 3 особености на есенното торене

Агрономите на НИК Агро Сървис със специален онлайн материал, в който предоставят ценна информация за есенното торене. Знаем, че за фермерите, които сл...

Научете повече
icon

Как да разбираме резултатите за потенциално минерализуем азот (Potentially Mineralizable Nitrogen, PMN)

В предишната статия от поредицата, посветена на почвеното здраве, научихме какво представлява анализа на потенциално минерализуемия азот и неговата съ...

Научете повече