Полезно

icon

Поливане с променлива норма на водата в реално време

Дигиталното земеделие позволява на фермерите да упражняват по-голям контрол върху земеделските дейности, независимо къде се намират. Прецизността при ...

Научете повече
icon

Почвени проби при малините

След като миналата седмица ви представихме кратка информация за растителното пробовземане при малините, продължаваме темата с няколко насоки за почвен...

Научете повече
icon

Растителни проби при малините

Кога се взимат растителните проби при малините? Подходящ период за взимане на проби от малиновите растения е: при конвенционалните летни сортове: от ...

Научете повече
icon

Какво е VRA – Variable Rate Application?

Като част от поредицата за технологиите за прецизно земеделие ви представихме кратка информация за растителните и почвените карти, които могат да...

Научете повече
icon

Почвени и растителни карти

Продължаваме поредицата за технологиите за прецизно земеделие с кратко представяне на растителните и почвените карти и тяхното приложение в практ...

Научете повече
icon

Локална агропрогноза – каква информация ни дава тя?

С помощта на локална агропрогноза всеки фермер може да следи климата в своето поле, да разбере кога е най-подходящият период за различните обработки и...

Научете повече
icon

Прецизни технологии в действие

Планиране и извършване на обработките, съобразно почвени карти и прилагане на материали с променлива норма са само част от технологиите за прециз...

Научете повече
icon

Как да използваме метеостанциите Pessl Instruments в нашето стопанство

Повече от 30 години метеорологичните станции Pessl Instruments предоставят начин за взимане на обосновано решение за земеделски обработки и дейности в...

Научете повече
icon

Защо е добре да правим анализи на листата и растителната тъкан и как да използваме резултатите?

Минералното хранене при растенията е динамичен процес. По своята същност представлява усвояване на хранителни елементи посредством кореновата система ...

Научете повече