Почвено здраве

icon

Ползите от торене с оборски тор - част 3

Често се случва да попаднем на полета, в които е внасян оборски тор. Това, което ги отличава, от торените с минерален, са високите запаси от фосфор, к...

Научете повече
icon

Ползите от торене с оборски тор - част 2

В нашата практика рядко чуваме обосновани решения относно количеството оборски тор, което се прилага на полето. По тази причина решихме да Ви предложи...

Научете повече
icon

Ползите от торене с оборски тор

Здравата почва осигурява среда за оптимален растеж и развитие на растенията, като същевременно с това обезпечава съществуването на животните и човека....

Научете повече
icon

Какво е почвена органика и какви видове органика имаме на полето?

Какво е почвена органика? Почвената органика е съвкупност от остатъците от растителни и животински организми, подложени на разлагане в различна степен...

Научете повече
icon

Черноземни почви - какво влошава продуктивния им потенциал?

Общата площ на черноземите в България е около една четвърт от използвания поземлен ресурс в страната. Черноземите са генетически устойчиви и буферни п...

Научете повече
icon

Какво знаем за почвата? /онлайн брошура/

Здравето на почвата не е тема само за околната среда и все по-често ще се разглежда като съществен икономически фактор. В голяма степен се отнася до ...

Научете повече
icon

Почвено дишане - Какво ни казват резултатите от този анализ?

Ако сте пропуснали, може да видите първа част на темата за почвеното дишане- тук Високи нива   Високите нива на отделения въглероден диоксид (CO2...

Научете повече
icon

Онлайн игра за Деня на почвата!

5 декември е световният ден на почвата! А какъв по-подобаващ начин да го отбележим от това да се погрижим за нейното здраве. Участвай в нашата игра и ...

Научете повече
icon

Почвено дишане - показател за здравето на почвата

Почвеното дишане представлява емисията от въглероден диоксид, която се произвежда от почвата. По-конкретно, това е продукт от дишането на микроорганиз...

Научете повече