Flowers

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Защо е важен почвеният анализ?

icon

Познаването на почвата е първата стъпка към постигане на устойчиво земеделие. Почвеният анализ ще ви помогне в идентифицирането на проблеми с храненето на растенията. Чрез него ще оптимизирате разходите си за торене, прилагайки само необходимото количество тор.

Кога е най-подходящият момент да направя почвен анализ?

icon

Анализ на почвени проби може да се прави по всяко време от годината, но най-подходящ е периодът след прибиране на реколтата и преди торене – през есента и пролетта.

Колко често трябва да правя анализ на почвата?

icon

Повторно тестване на полето трябва да се прави на всеки две до четири години, с цел проследяване на промени в почвеното плодородие. Проби за анализ могат да се вземат и винаги, когато искаме да проследим нарушения в храненето на растенията предизвикани от действието на различни фактори – засушаване, преовлажняване, градушка и др.

Какви методи за анализ се прилагат в лабораторията на НИК Агро Сървис?

icon

Как да формирам правилно почвената проба?

icon

Почвената проба трябва да е представителна за тестваното поле. За целта на различни места в масива се правят единични копки, почвата от които се смесва и хомогенизира. От така формираната средна проба се отделят около 500 гр. почва, която се изпраща за анализ.

От каква дълбочина трябва да взема почвената проба?

icon

Дълбочината, от която се взима пробата зависи от спецификата на отглежданата култура. При житни, бобови, технически и зеленчукови култури – 0–30 см, а при трайни насаждения – 0-30 и 30-60 см.

Колко проби трябва да взема?

icon

Броят на пробите зависи от големината на парцела, особеностите на терена, поливни зони в полето, различия в отглежданата култура и др. От всяка обособена зона трябва да се формира отделна средна проба. Пробовземането в НИК Агро Сървис се извършва под акредитация, спазавайки ISO стандарт, като осигурява представителност на пробовзетите площи.

Научи повече

Какви ползи носи анализът на растителна тъкан?

icon

Анализът на растителна тъкан е ценен инструмент, който ни дава информация за моментното съдържание на хранителните елементи в растителните клетки. Благодарение на него може да установим нарушения в храненето на растенията и да извършим своевремнно коригиращо торене. За правилната диагностика е необходимо растенията да са встъпили в определена фенологична фаза от развитието си, а за целите на анализа се използват т. нар. „индикаторни органи“.

Какво е „индикаторен орган“?

icon

Цяло растение или части от растението (листа, стъбла, листни дръжки), за които е установено, че в конкретна фенологична фаза трябва да съдържат определено количество хранителни вещества.

Кои елементи са макро- и кои микро?

icon

Макроелементите са хранителни вещества, необходими в по-големи количества за развитието на растенията – N, P, K, Ca, Mg, S. Микроелементите също са важни за растенията, но са необходими в много по-малки количества – Fe, Cu, Zn, M, B, Mo.

Къде да изпратя пробите?

icon

Пробите може да изпращате до нашата лаборатория, която се намира на следния адрес: бул. Александър Малинов № 6, ет. 3 1784 София

Как ще получа резултатите?

icon

Резултатите от извършените анализи изпращаме на предоставен от Вас електронен адрес (е-mail).

Какво е VRA?

icon

Променливата норма (Variable Rate Application) е технология, при която фермерите могат да прилагат различни материали с вариация в нормата. Търсена цел е подобряване разпределението на запаса на хранителни вещества (фосфор и калий) в полето, а с това – повишаване на добивите. В случай, че е необходима корекция в стойностите на почвената реакция (pН), VRA може да се направи с варуващи материали.

Научи повече

Защо е препоръчително да се използват еднокомпонентни торове при VRA технологията?

icon

Поради спецификата на технологията ние от НИК препоръчваме VRA предписанието да се изпълнява с еднокомпонентни торове. Причината за това е, че прилагайки комбинирани (сложни) продукти се получава вариация в нормата не само на основния елемент, с който искаме да извършим торене, а и на останалите елементи, съдържащи се в тора. В тези случаи се налага допълнително (изравняващо) торене.

Правил съм тест в други лаборатории – защо резултатите се различават?

icon

Често резултатите между различните агрохимични лаборатории не са съпоставими. Причините за това може да са няколко – използване на различен метод за анализ, представяне на резултатите в различна мерна единица или различна методика на взимане на пробите.