Flowers

AgroBalance за прецизно торене

AgroBalance e интегрирана агрономска услуга, чрез която се постига най-точна информация за конкретен блок – къде и с колко да се натори за постигане на целевия добив. При сключване на абонамент за AgroBalance се постига най-добра оптимизация на разходите за торене чрез прилагане на променлива норма. Постига се изравняване запасеността на почвата и достигане на максимално изхранване на културите.

img

AgroBalance - етапи на комплексна услуга за прецизно торене:

Почвено пробовземане
Почвено пробовземане

Почвеното пробовземане се извършва автоматизирано със специализирана техника. Броят на взетите почвени проби зависи от избора на вида торене – с променлива или плоска норма.

Почвени анализи
Почвени анализи

Взетите почвени проби се анализират в акредитираната лаборатория на НИК Агро Сървис за следните показатели: реакция на почвата (pH), хранителни елементи: общ минерален азот, усвоим фосфор, обменен калий, усвоими форми на калций, магнезий, сяра, натрий, желязо, мед, цинк, манган и бор.

План за балансирано торене
План за балансирано торене

Специалистите на НИК Агро Сървис изготвят препоръка за хранене на съответната култура под формата на план за балансирано торене с плоска (ISO) или променлива (VRA) норма. Препоръката се изготвя за нуждите на целевия добив за всеки парцел.

Цифрови агрохимични карти
Цифрови агрохимични карти

Изготвяне на цифрова карта за приложение на променлива (VRA) норма, съобразно препоръката за балансирано торене. VRA-картата може да бъде директно заредена в дисплей за навигация Trimble.

Софтуерна платформа за наблюдение
Софтуерна платформа за наблюдение

Пресонален профил с достъп до информация за полетата и сателитни изображения. Съдържа архив от данни за извършеното пробовземане, резултати от анализи, карти на разпределение на запаса, цифрови файлове за VRA приложение.

Контролни проби по време на вегетация
Контролни проби по време на вегетация

В абонаментния план на AgroBalance могат да бъдат включени контролни почвени и растителни проби, чрез които се установява дали растенията се изхранват пълноценно по време на растежа. Тази информация е полезна за коригиращи действия в подхранването и установяването на дефицити.

AgroBalance според начина на торене

 

  • с плоска норма на торене, пробовземането се извършава по ISO Стандарт 18400
  • с променлива норма VRA – при този вид торене се изисква по-висока резолюция на разпределението на запасите, затова се формират по-голям брой почвени проби
img

AgroBalance според срока на услугата

 

  • Абонамент за 4 години – помага за управление на динамиката на запасите през годините и постигане на трайно почвено плодородие. Пълно почвено пробовземане се извършва през първата година на абонамента, а през останалите години – контролно пробовземане от избрани клетки на блоковете.
  • Едногодишна услуга – извършва се пълно пробовземане според избрания начин на торене

 

img

Вижте всички етапи от услугата AgroBalance:

video-image

Свържете се с нас