Flowers

Прецизно управление на поливния режим

НИК и Valley® Irrigation съвместно предоставят решение за прецизно напояване

НИК и Valley® Irrigation помагат на фермера да обедини много данни и информация, които са нужни в решенията кога и колко да напояват. Така оптимално управляват разхода на вода, действията на персонала и средствата, като същевременно отглежда по-здрави и по-високодобивни посеви.

image

Основеният пакет от услуги включва:

  • Достъп до най-развитата глобална платформа за прецизно напояване Valley® Scheduling
  • Определяне на воднофизичните свойства на почвата чрез пробовземане и анализ на проби от поливните блокове
  • Обучение за работа с платформата и комуникация с обслужващ специалист през целия сезон
  • Полски посещения от агроном
img

Основни функционалности на платформата Valley® Scheduling

  • Онлайн платформа с мобилен и стационарен достъп
  • Ежедневен мониторинг на влажността на почвата и препоръка за напояване на ниво блок или поливен сектор
  • Локална прогноза за времето, евапотранспирацията на културата (ЕТ) и изменението на Пределната Полска Влагоемност (ППВ)
  • График-инструмент за планиране на поливките (за период от 7 дни)
  • Сателитни изображения с вегетационен индекс NDVI (през период от 5 дни)
  • Месечни и сезонни отчети за напояването
img

Защо точно Valley® Scheduling?

Всички данни в платформата Valley® Scheduling се обработват чрез научен алгоритъм, изпитан и доказан в поливната практика вече 15 години при 48 култури, отглеждани в различни климатични зони на общо 5 континента.

Опции към основния пакет:

Одит на поливната система в работен режим, технически отчет с описание на проблемите и предписания за корекция.

Дистанционен контрол на напояването с поливни системи и контролни устройства от Valley® Irrigation

Локална метеостанция, която захранва софтуера за управление на напояването с данни за климата директно от полето.

Анализ на растителни и почвени проби за установяване на дефиците по време на вегетация.

Свържете се с нас