Flowers

Свободни позиции при нас

Химик в аналитична лаборатория
Административен асистент
Оператор моторизирани съоръжения в земеделието
Стаж "Агроном", гр. София
Стаж "Асистент, лаборатория", гр. София
Стаж "Технически изпълнител", гр. София