Flowers

Лаборатория

Лабораторията на НИК Агро Сървис е акредитирана по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018

НИК Агро Сървис извършва пробовземане и анализ на почвени проби съобразно стандарта за акредитация

Благодарение на модерното оборудване, автоматизацията и стриктните процеси, Лабораторията постига капацитет от 2 500 индивидуални анализа на ден.

Лабораторията на НИК Агро Сървис участва в международната програма на университет WAGENINGEN в Холандия за междулабораторни изследвания, където 500 лаборатории от цял свят сравняват точността на своите резултати няколко пъти в годината. НИК Агро Сървис е на челните места в класацията по презцизност на анализите.

image
icon

Висока технологична експертиза

icon

Пробовземане по ISO 18400

icon

Доказани методи за анализ

icon

Калибриране на уредите и верификация на резултатите

icon

Софтуерна система за регистрация и мониторинг

icon

Сертифицирани доставчици на консумативи и материали

icon

Процедури за ескалация

icon

Сертифицирано облекло и работна температура е помещенията за анализ

icon

Процедура за екологична утилизация на отпадъците

icon

Възможност за разширяване на капацитета от анализи

image

Аналитичната апаратура е от водещи производители и изцяло роботизирана.

Работната среда се поддържа чрез постоянен мониторинг на влажност и температура на помещенията. Лабораторията разполага със собствена инсталация за деминерализирана вода, сушилни инсталации за голямо количество проби, камини, апаратура за микровълново разлагане, роторни и чукови мелници за пробоподготовка и хомогенизация.

 

Методите за анализи в Лабораторията са верифицирани и осигуряват висока точност на анализираните резултати за макро и микро елементи, органично вещество, електро-проводимост, ефективен капацитет на катионна обмяна, общи и активни карбонати и много други. (Вижте повече тук)

Пътят на пробата

Регистрация с уникален номер в система за мониторинг и проследяване 

Пробоподготовка чрез изсушаване, смилане и хомогенизация

Подготовка за химични анализи – заливане с разтвори и филтруване

Автоматично подаване към апарати за анализ

Отчитане, снемане и съхранение на резултати