НИК придобива румънския дилър на Trimble

heading image