Какво е потенциално минерализуем азот (Potentially Mineralizable Nitrogen, PMN)?

heading image