Оптимизация на торенето с фосфор чрез променлива норма. Успешни примери!

heading image