Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сигурността на Вашите лични данни е изключително важна за нас. Ние действаме във Ваш интерес и сме прозрачни по отношение на обработването на личните Ви данни. Затова с този документ искаме да Ви информираме относно личните данни, които събираме, кой и как ще ги обработва, за какво ги използваме, за колко време ще ги съхраняваме и какви мерки за защита сме предприели, за да ги пазим. Тази политика е приложима за всякакъв вид информация, която обработваме във връзка с функицонирането на уебсайта https://nik-agroservice.com/

Кои сме ние?

Ние сме „НИК Агро Сървис ООД, ЕИК 201424000, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1592, р-н „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 11Б. Ние сме администратор на лични данни и като такъв отговаряме за обработването и съхранението на личните Ви данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общия регламент за защита на личните данни) и българското законодателство.

Координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните.

Име:

 • Станислав Стоянов Георгиев

Данни за кореспонденция:

 • гр. София 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 55А, ет. 3, офис KGK

Email:

 • georgiev@kgk.bg

Спазвайки най-високите стандарти в областта на защитата на лични данни и осигурявайки стриктното спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), „НИК Агро Сървис ООД, ангажира Длъжностно лице по защита на личните данни, което докладва директно на висшия мениджмънт в дружеството.   Вие имате възможност във всеки един момент да се обръщате към Длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на Ваши лични данни и с упражняването на правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.  

В кои случаи обработваме личните Ви данни през https://nik-agroservice.com/?

Обработваме личните Ви данни, когато:

 • подавате запитване за цена чрез електронната форма относно предлаганите на уебсайта стоки и услуги;
 • зададете въпрос от общо естество и/ или споделяте своите мнения, коментари и забележки по отношение на уебсайта, използвайки формата за контакти, достъпна на https://nik-agroservice.com/kontakti/ ;
 • се абонирате за информационния ни бюлетин;
 • кандидатствате за работна позиция, обявена https://nik-agroservice.com/careers/  (в този случай приложима е Политиката за поверителност при кандидатстване, достъпна на https://nik-agroservice.com/privacy-policy-career/ );
 • ползвате услуги, предлагани от трети страни, чрез плъгини и бисквитки, функциониращи на https://nik-agroservice.com/  (за повече информация следва да прегледате Политиката за бисквитки).

Какви категории лични данни обработваме?

Запитвания за цената на предлагани стоки и услуги: Когато правите запитване за цената на предлагани стоки и услуги, изискваме от Вас да ни предоставите:

 • три имена;
 • имейл адрес;
 • телефон за контакти;
 • населено място.

По Ваша преценка можете да предоставите и други лични данни, съдържащи се във Вашето запитване. Контакти Ако решите да се свържете с нас чрез предвидената форма за обратна връзка, която можете да откриете в секция „Контакти“, е нужно да предоставите:

 • три имена;
 • имейл адрес;
 • телефон за контакти;
 • населено място.

По Ваша преценка можете да предоставите и други лични данни, съдържащи се във Вашето съобщение. Абониране за бюлетин В случай че се абонирате за нашия бюлетин, за да получавате актуални новини свързани с НИК Агро Сървис, настоящи и бъдещи промоции, информация за нови продукти и услуги, то е нужно да предоставите:

 • електронна поща.

Какви са целите на обработката на личните Ви данни?

Вашите лични данни могат да бъдат използвани:

 • за да Ви предоставим необходимото клиентско обслужване, като отговорим на изпратено от Ваша страна запитване за цената на предлаганите от нас продукти и услуги;
 • за да отговорим на Вашите въпроси, подадени чрез формата за контакти;
 • за целите на директен маркетинг, предоставяйки Ви информация за услуги, продукти, промоции и/или информация на „НИК Агро Сървис ООД и/или негови партньори;
 • при необходимост за целите на официални производства като граждански дела, административни разследвания и др.;
 • за други цели, когато определен действащ закон ни задължава да извършваме това обработване.

На какви основания обработваме личните Ви данни?

Личните данни се събират и обработват съгласно основанията, предвидени в Общия регламент за защита на личните данни. Чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Общия регламент за защита на личните данни – „обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор“ Това са случаите на обработка на лични данни (три имена, имейл адрес, телефон за контакти, населено място) при подаването на запитвания за цени на конкретни продукти и услуги и подаване на запитвания от същото и/или друго естество от секция „Контакти“ на уебсайта. Чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Общия регламент за защита на личните данни – „обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете“ В определени случаи могат да се обработват лични данни (електронен адрес, имена, телефон за връзка,) на основание легитимни интереси, като Дружеството се съобразява с ограниченията на Общия регламент за защита на личните данни, при обработване на такова основание. Чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Общия регламент за защита на личните данни – „субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“ На основание свободно, конкретно, недвусмислено и информирано съгласие се обработват лични данни (имейл адрес) при абониране за нашия информационен бюлетин. Имате възможност да оттеглите съгласието си по всяко време. Когато използваме личните Ви данни за целите на директен маркетинг, търговски бюлетини и маркетингови съобщения за продукти, услуги, промоции и/или други оферти, които смятаме, че може да представляват интерес за Вас, може във всеки един момент да възразите срещу провеждания спрямо Вас директен маркетинг. Тези права може реализирате:

 • при получаване на електронна поща, чрез единично кликване на линк за отказ от получаване на рекламни съобщения. Линкът винаги е на видимо място и разбираем за какво служи;
 • с искане за оттегляне на съгласие за целите на директния маркетинг

  Чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Общия регламент за защита на личните данни – „обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора“ В определени случаи се налага да бъдат обработвани лични данни във връзка със законови задължения на Дружеството.

Използваме ли бисквитки?

За да се подобри качеството на предлаганите на уебсайта услуги и продукти, използваме бисквитки. Повече информация относно използването и управлението на бисквитки е налична в Политиката за бисквитки.

На кого могат да бъдат предоставени личните данни?

 • Компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби;
 • Дружества, предоставящи услуги на Администратора за информационно поддържане и сигурност на IT системите;
 • Подизпълнители – обработващи лични данни.

До кога съхраняваме личните Ви данни?

Дружеството съхранява лични данни за минимално необходимото време:

 • нужно по закон;
 • нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;
 • нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени; или
 • до поискване от физическо лицето за тяхното изтриване или възражение при обработването на основание „съгласие“, след което те се унищожават без излишно забавяне.

  Във всички случаи „НИК Агро Сървис ООД осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.

Как обработваме личните данни на деца?

Използването на нашите услуги от лица под 18-годишна възраст е позволено само след изрично даденото съгласие на родител/настойник/попечител (лице, носещо родителска отговорност).

Какви права имате в качеството си на субект на лични данни?

Вие имате следните права, за които Администраторът ще съдейства по всяко време:

 • Право на информация

Имате правото да получите информация към момента на събирането на личните Ви данни относно данните, които Администраторът събира, кой ще ги обработва, с какви цели и на какви основания.

 • Право на достъп

По всяко време имате право да искате достъп до личните Ви данни, които Администраторът съхранява. Включително имате право да искате предоставянето на безплатно копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване.

 • Право на коригиране

Имате право да изискате личните Ви данни да бъдат коригирани с цел те да бъдат актуални и точни.

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, след като те вече не са необходими за целите на обработването или след като са отпаднали основанията за обработването.

 • Право на ограничаване на обработването

В определени случаи имате правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.

 • Право на преносимост

Може да поискате да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (т.е. в цифров вид), както и да поискате прехвърлянето на данните си на посочен от вас друг администратор, в случай че това е възможно и осъществимо.

 • Право на оттегляне на съгласието

Когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време. Така Администраторът е задължен да не обработва в бъдеще личните Ви данни.

 • Право на жалба

Имате право да търсите защита на правата си чрез Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). КЗЛД е независим държавен орган, който следи за законосъобразността на дейностите по обработка на лични данни. Жалби до КЗЛД може да подадете лично или чрез писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; по факс – 029153525; по електронен път на имейл адреса на КЗЛД – kzld@cpdp.bg. Повече информация за процедурата може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.cpdp.bg/.

Как може да упражните правата си?

Всяко едно от изброените права може да упражните, като изпратите писмено уведомление в свободна форма до адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 55А, п.к. 1000, ет. 3, „На вниманието на Станислав Георгиев – длъжностно лице по защита на личните данни“ или на електронен адрес: s.georgiev@kgk.bg с тема на имейла „Заявка за лична информация“. Уведомлението следва да съдържа най-малко следното: име, адрес, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощник, следва да бъде приложено и пълномощно.

Какви мерки сме предприели, за да защитим личните Ви данни?

Администраторът добре разбира колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да бъдат защитени. Екипът на Администратора е въвел адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител. Тези мерки, наред с другото, осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на лични данни като се гарантира, че личните Ви данни са:

 • Обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на Вас като субект на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
 • Събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите“);
 • Подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
 • Точни и поддържани в актуален вид. Предприели сме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);
 • Съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);
 • Обработвани по начин, който предоставя подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);
 • Администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработка на личните данни („отчетност“).

Кога можем да променяме настоящата Политика?

Възможно е да изменяме настоящата Политика за поверителност. За да сте наясно с най-актуалната ѝ версия, винаги ще можете да я откриете на тази Интернет страница. Ако направим някакви промени, които имат пряко влияние върху Вас, ще ви известим за тези промени, преди да предприемем нови действия.

Версия на Политиката за поверителност и защита на личните данни от 20.10.2021 г.