Партньор

Sumitomo Corporation
Sumitomo Corporation

Sumitomo Corporation е световен конгломерат със седалище в Токио, Япония и има история датираща от 17 век. Японското производство и лидерство винаги са били символ на качество. С отварянето на Суммит Агро в България през 1999 година, тези традиции се пренасят и в нашата страна чрез редица продукти за растителна защита, торове, биостимулатори и семена за конвенционално и биологично производство.

НИК и Sumi Agro Europe Ltd (SAE), дъщерно дружество на Sumitomo Corporation, имат споразумение за популяризиране и имплементация на бизнес решения за прецизно земеделие в Европа и ОНД чрез синергия между компетенциите, опита и знанието на двете компании.