Партньор

Wageningen University & Research
Wageningen University & Research

Wageningen University & Research е световен лидер с повече от 100-годишна история в областта на аграрните науки. Университетът е център и разпространител на най-съвременните знания за почви и растения.
Wageningen University & Research организира програма за междулабораторни сравнения с цел да допринася за поддържане и непрекъснато повишаване на качеството на работа на лабораториите по света, които са специализирани в изследването на почви и свързани с тях параметри. НИК Агро Сървис участва в програмата от 7 години, което представлява външна и независима оценка за възможностите на Лабораторията да провежда изпитвания и да демонстрира добра техническа компетентност. НИК Агро Сървис участва чрез сравнителни анализи няколко пъти в годината и заема висока позиция в челните места по точност на резултатите, както за почвени, така и за растителни проби, сравнявайки се с близо 500 Лаборатории в цял свят.