Flowers

Ресурси

Полезни документи и формуляри

Насоки за взимане на проби от растителна тъкан

icon

Насоки за ръчно взимане на почвени проби

icon

Изпращане на проби до лаборатория

icon

Пробите може да изпращате до нашата лаборатория, която се намира на следния адрес: бул. Александър Малинов № 6, ет. 3 1784 София