Flowers

Софтуерна платформа за визуализация и мониторинг

GeoScan e софтуерна платформа с вградени възможности за цялостно управление на земеделските дейности. Чрез данни от различни цифрови източници и анализ на връзката между показателите, фермерът може да взема информирани решения и да реагира навреме.

Данни за условията на растеж:

 • Достъп до снимки с вегетационен индекс за целия период на развитие на посевите (NDVI)
 • Данни за воден индекс (NDWI) за идентифициране на зоните с воден дефицит, за наблюдение на системите за напояване и индикатор за жътва
 • Ефективни температурни суми (GDD)
 • Локална метеорологична информация
img

Агрохимични данни:

 • Данни за извършено почвено пробовземане
 • Резултати от лабораторни анализи
 • Визуализация на разпределение на хранителните вещества
 • Карти за азотно приложение с променлива норма
 • Карти за променливо торене с фосфор и калий
img

Метеостанции GeoScan Onsite:

 • Температура на въздуха
 • Влажно на въздуха
 • Скорост на вятъра
 • Количество Валежи
 • Атмосферно Налягане
 • Почвена влага (при наличието на допълнителен сензор)
 • Листна влага
img

Свържете се с нас