Flowers

За нас

Кои сме ние?

НИК Агро Сървис помага на земеделците да измерват, наблюдават, решават, планират и прилагат устойчиви практики с цел максимални резултати и оптимални разходи.

icon

Стартирала дейността си през 2009 година, компанията днес разполага с модерна акредитирана лаборатория, високо квалифицирани специалисти, най-ново поколение оборудване за химични анализи, експертен екип от агрономи, софтуерна платформа за сателитно наблюдение на земеделски площи.

Услугите на НИК Агро Сървис са ориентирани към земеделци, които се интересуват от оптимизация на бизнеса си чрез инвестиции в по-прецизно управление на почвата, напояването, добивите и стопанствата. В резултат нашите клиенти постигат ползи и устойчивост чрез оползотворяване на наличните ресурси и с дългосрочно подобряване на състоянието на площите, които управляват.

Защо препоръчваме VRA - променлива норма на приложение?

При прилагане на променлива норма (VRA) ключовото предимство е в оптимизацията. VRA се прилага при торене, сеитба, напояване и други земеделски практики.
При торене, вместо прилагане на еднакво количество торове върху цялото поле, предварително се правят лабораторни изследвания на почвени проби, за да се установи запасеността на хранителни елементи и нейните изменения. Резултатите от агрохимичния анализ дават ясна представа в коя клетка на блока е нужно да се натори, кой продукт е най-подходящ за отглежданата култура и в какво количество. По този начин се прилага точно колкото е нужно, спестяват се разходи и се намалява въздействието върху околната среда.
Когато земеделските площи се торят с плоска норма, различието в запаса на хранителни елементи не се променя и дори се засилва – силните зони си остават прекомерно наситени, а слабите зони не могат да изхранят пълноценно растенията. В резултат се получават неравномерни добиви.

icon

Най-успешните ни собствени проекти в сферата на дигиталното земеделие:

Клиентите за нас

Партньори

Внедраването на иновативни технологии за устойчиво земеделие в България е основна цел на НИК Агро Сървис.

По пътя на успеха в нашата работа ни партнират: