Flowers

Знаете ли, че?

Знаете ли, че?

  • Количеството на органичната материя има важна роля в процеса на поддържане на здрава и плодородна почва. В нашата лаборатория може да направите анализ, който да определи съдържанито на хумус в почвата.

  • Прекомерното и неправилно приложение на торове допринася за замърсяване на повърхностните и подпочвените води, може да подтисне развитието на растенията, а едновременно с това води до загуба на време и пари.

  • Почвената реакция влияе върху процеса на усвояване на хранителните вещества затова е важно да знаете какво pH има Вашата почва.

  • Хранителните елементи, необходими за пълноценния растеж на растенията са 16 и ние може да анализираме всеки от тях.